Etusivu >> Tuotteet >> Olosuhdesimulointi >> Nopeat lämpö- ja säätestikaapit ESS- ja HALT/HASS-testeihin>>

Nopeat lämpö- ja säätestikaapit ESS- ja HALT/HASS-testeihin

Rasituskarsina (ESS eli Environmental Stress Screening) on prosessi, jossa piilossa olevat virheet selvitetään ennen tuotteen toimittamista eteenpäin tehtaalta. ESS-testejä käytetään, kun tuotteen toimintavarmuutta halutaan lisätä. Terminen shokkisykli on tehokkain menetelmä tunnistaa puutteet ennen tuotantovaihetta. Mukautetuissa testeissä tehdään nopeutettuja tarkastuksia, joissa termisiä shokkisyklejä ohjataan sekä lämpötilojen että niiden muutosnopeuden osalta. Erittäin nopeasti muuttuvasta lämpötilasta aiheutuu mekaanisia ja termisiä vaikutuksia, joka kohdistuvat testattavaan kappaleeseen. Tämä auttaa tunnistamaan nopeasti rakenteiden, materiaalien tai elektroniikan heikot kohdat.

Suositeltava lämpötilavaihtelunopeus on 5 K/min, 10 K/min ja 15 K/min. Testikammiossa tuotettu lämpötilan vaihtelunopeus voi erikoissovelluksissa olla jopa 30 K/min.

 

Lämpö- ja sääkaapit VTS ja VCS rasituskarsintatesteihin

Lämpö- ja sääkaapit VTS ja VCS rasituskarsintatesteihin

 

Nämä järjestelmät on valmistettu koeteltujen VT- ja VC-sarjan moduulien pohjalta parantamalla lämpö- ja kylmäominaisuuksia sekä tehostamalla ilmankiertoa. Sen ansiosta näissä lämpökaapeissa voidaan luoda suuri lämpötilan muutos, jota tarvitaan testauksessa. Siihen voidaan lisäksi yhdistää tarvittaessa sähköinen rasitus. VCS Serien -tuotteet täyttävät kaikkien yleisesti sovellettavien testausstandardien vaatimukset.

Tilavuus:
(5 K/min): 190, 335, 600, 990 ja 1 540 l
(10 ja 15 K/min): 270, 480, 800 ja1 300 l
Lämpötila-alue: –40–+180 °C, –70–+180 °C
Kosteusalue (VCS): 10–98 % RH
Lämpötilan muutosnopeus: 5 K/min, 10 K/min ja 15 K/min

Testikammiossa tuotettu lämpötilan muutosnopeus voi erikoissovelluksissa olla jopa 30 K/min.

Hallinta- ja säätölaitteisto
S!MCON/32-NET* with Colour Touchpanel – ohjauspaneeli ja erillinen värillinen kosketusnäyttö.

Esite: VTS VCS Stress Screening (pdf)

 

Lämpökaapit VTS 7011-5 ja VTS 7021-5 rasituskarsintatesteihin

Lämpökaapit VTS 7011-5 ja VTS 7021-5 rasituskarsintatesteihin

 

Testikammion tilavuus suhteessa kaapin kokoon on ylivoimainen näissä pienikokoisissa järjestelmissä. Nopeiden lämpötilasyklien, suuren lämpökompensaation ja alhaisen melutason ansiosta nämä lämpökaapit soveltuvat erittäin hyvin elektroniikka- ja lääkeaineteollisuuden käyttöön.

Tilavuus: 110 ja 200 l
Lämpötila-alue: –70–+180 °C

Lämpötilan muutosnopeus on enintään 10 K/min.

Hallinta- ja säätölaitteisto
S!MPAC* with Colour Touchpanel – ohjauspaneeli ja erillinen värillinen kosketusnäyttö.

Esite: Laboratory Scope (pdf)

 

Lämpö- ja sääkaapit VTS ja VCS rasituskarsintatesteihin, suuri tilavuus

Lämpö- ja sääkaapit VTS ja VCS rasituskarsintatesteihin, suuri tilavuus

 

Näitä kaappeja käytetään suurta tilavuutta vaativien komponenttien ja kokonaisten rakenteiden testaamiseen simuloimalla lämpötila- ja sääolosuhteita ajoneuvoteollisuudessa, elektroniikkateollisuudessa ja materiaalitestauksessa. Vakiokaappeja on kahdeksan erilaista.

Tilavuus: 1 500 ja 2 000 l
Lämpötila-alue: –40–+180 °C, –70–+180 °C
Kosteusalue: 10–98 % RH
Lämpötilan muutosnopeus: 3 K/min ja 5 K/min

Saatavilla on myös asiakkaalle erikseen suunniteltuja vaihtoehtoja

Hallinta- ja säätölaitteisto
S!MCON/32-NET* with Colour Touchpanel – ohjauspaneeli ja erillinen värillinen kosketusnäyttö.

Esite: High Speed (pdf)

 

Kaappi VES rasitustesteihin

Kaappi VES rasitustesteihin

 

Näitä kaappeja käytetään autoteollisuudessa elektronisten komponenttien lämpötestauksessa, kuten turvatyynyjen ohjausmoduulien testauksessa.

Lämpötila-alue: –45–+115 °C
Lämpötilan muutosnopeus: 6 K/min

Sovellusalat:
Sähköteollisuus, elektroniikkateollisuus, komponenttitoimittajat, autoteollisuuden toimittajat

Esite: High Speed (pdf)

 

Walk-In-kammio rasitustesteihin

Walk-In-kammio rasitustesteihin

 

Näitä kammioita käytetään erikoissovellusten rasituskarsintatesteissä, kuten ABS-moduulien testaamiseen tuotannon aikana.

Lämpötila-alue: –30–+90 °C
Lämpötilan muutosnopeus: 3 K/min kappaleilla

Esite: High Speed (pdf)

 

HALT / HASS – Testikaappi Sigma

HALT / HASS – Testikaappi Sigma

 

HALT (Highly Accelerated Life Test), HASS (Highly Accelerated Stress Screening test) ja HAST (Highly Accelerated Stress Test) ovat erittäin tehokkaita menetelmiä, joilla testattavan kappaleen virheet voidaan todentaa tuotannon aikana mahdollisimman nopeasti. Tuotteen puutteet selviävät varhaisessa vaiheessa analyyseista. HALT- ja HASS-testit tehdään samalla tavalla, mutta niiden tavoitteet poikkeavat toisistaan.

HALT-testiä käytetään lähinnä tuotteen rakenteiden valmistusvaiheessa. Rasitus muodostuu asteittain suurenevan lämpötilan ja tärinän yhdistelmästä. HALT-testissä tuote testataan suhteessa aiheutettuun rasitukseen. Testin aikana kerätään tietoja, joiden perusteella on helppo havaita tuotteen virheet ja puutteet. Virheet tunnistetaan helposti ja varhaisessa vaiheessa. Tietoja käytetään perustana, kun tuotteen testausta jatketaan HASS-testissä.

HASS-testi on ainetta rikkomaton testi, joka suoritetaan määritettyjen rasitusarvojen rajoissa sen varmistamiseksi, että HALT-testissä todetut puutteet on poistettu eikä niitä enää esiinny. Vialliset tuotteet voidaan tällä tavalla rajata pois nopeasti ja luotettavasti.

Esite: HALT / HASS (pdf)

-- ASIAKKAAT --

Labotest Asiakkaat

-- SERTIFIOINNIT & AKKREDITOINTI --

Swedac ackrediteringar logo