Etusivu >> Tuotteet >> Olosuhdesimulointi >> Ohjausjärjestelmät >>

Ohjausjärjestelmä

 

M!NCONTROL*-ohjauselementti

Ohjauselementti

 

M!NCONTROL*-ohjauselementtiä käytetään yhdessä M!NCON/32*-ohjauspaneelin kanssa.

Edut pähkinänkuoressa

 • Tärkeät perustoiminnot
 • Taustavalo
 • Selvät viestit
 • Salasanasuojaus, manuaalinen käyttö
 • Tallennettujen testiohjelmien aktivointi
 • Ohjelmoitava lämpötilarajoitin

 

Colour Touchpanel -kosketusnäyttö

Touchpanel

 

Värillistä Colour Touchpanel -kosketusnäyttöä käytetään yhdessä S!MCON/32*-NET-ohjauspaneelin kanssa. Sitä voidaan käyttää lisävaihtoehtona myös M!NCON/32*-ohjauspaneelin kanssa.

Tärkeimmät edut

 • Ohjelmoitavat käyttötoiminnot
 • Ohjelmamuisti
 • Helpot ohjelmointitoiminnot
 • Selvät viestit
 • Mittausarvojen graafinen näyttö
 • Vakiotestikaappeihin säädettävä korkeus
 • 32 bitin suoritin (PDA-yhteensopiva)
 • Windows CE 4.2 -käyttöjärjestelmä
 • Tallennuskapasiteetti: jopa 100 ohjelmaa, yhteensä 1 000 lohkoa ja 9 999 silmukkaa
 • Passiivivärinäyttö

 

S!MPATI*-ohjelmisto

SIMPATI-ohjelmisto

 

Toimitamme S!MPATI*-ohjelmistoja mittausarvojen keräämistä, muokkaamista, arvioimista ja hallitsemista varten.

Edut

 • Testisyklin hallitseminen
 • Mittaustietojen tallentaminen
 • Testiohjelmien luominen
 • Jopa 99 yksikön yhdistäminen samaan verkkoon
 • Lisämittauslaitteiden kytkeminen
 • Poikkeamien ja virheiden tallentaminen
 • Mittaustietojen tulostaminen diagrammina
 • Mittaustietojen kopioiminen toisiin ohjelmiin
 • Testiohjelmien hallitseminen
 • Viestit sähköpostin kautta
 • Verkkoon yhdistettyjen yksiköiden etähallinta
 • RS 232 / RS 485 / RS 422 / Ethernet / langaton LAN

Esite: S!MPATI (pdf)

 

S!MPATI*-päävalikko

Yleiskuva kaikista kytketyistä testikammioista esitetään S!MPATI*-ohjelmiston pääikkunassa. Värit ilmaisevat nykyisen käyttötilan:
valkoinen: valmiustila
vihreä: käytössä
keltainen: varoitus
punainen: hälytys

Valitse kaappi kaksoisnapsauttamalla sitä. Näyttöön tulee iso ikkuna, jossa on tietoja lämpötilan ja kosteuden asetusarvosta ja todellisesta arvosta, aktiivisista antureista ja kaikkien 16 digitaalisen kanavan käyttötilasta.

S!MPATI*-päävalikko
 
S!MPATI*-ohjelmointi

Symbolieditori
Rivi symboleja ja käyrän suunnan näyttö.
Edut
– Erityisiin asetusarvoihin perustuvien käyrien, joita on hyvin vaikea muuntaa, toteuttaminen
– Analoginen ohjelmointi kosketusnäyttöön

Grafiikkaeditori
Kaksoisnapsauta tätä pistettä hiiren ykköspainikkeella ja määritä ensimmäinen piste testiohjelmassa.
Edut
– Aikaa säästyy
– Ei virheitä

Shokkitestieditori
Ei VIT Wärmetechnikin tuotteille Erikoiseditori lämpötilashokkitesteihin.
Edut
– Tarkka testimenetelmä taattu.

S!MPATI*-ohjelmointi
 
S!MPATI*-arviointi

Analyysi-ikkunassa näkyvät kaikki mittausarvot (asetusarvot ja todelliset arvot) kunakin hetkenä ja testin alusta alkaen.

SIMPATI-ohjelmisto
 
 
S!MPATI*-käyttöliittymät

– TCP/IP-palvelin
(liittymä asiakkaan sovelluksiin)

– http-palvelin
(kaappien tarkkaileminen selainohjelman avulla)

– SMTP-palvelin
(automaattinen s-postiviesti tapahtuneesta virheestä ja/tai muuttuneista olosuhteista)

– OPC-palvelin
(Object Linking and Embedding for Process Control)
(prosessin visualisointi)

OPC-palvelin on standardiohjelmistoliittymä, joka mahdollistaa tietojen vaihdon eri toimittajien järjestelmien kanssa. Käynnissä olevien prosessien visualisointi on mahdollista

Mitä prosessien visualisointi tarkoittaa?
 • Fysikaaliset arvot (esimerkiksi lämpötila, paine, virtaus jne.) voidaan näyttää dynaamisesti prosessin visualisointitoiminnon avulla.
 • Prosessin visualisointitoiminnot on mukautettava erityisjärjestelmään ja -prosessiin.
 • Visualisointimallit tai -pinnat on suunniteltu käyttämällä graafisia muotoilutyökaluja eli niin sanottuja SCADA-järjestelmiä, joita ovat WinCC, Factory Link tai Tornado.
 • LabVIEW-ohjelmaa voidaan käyttää S!MPATI*-ohjelmiston täydennyksenä joko TCP/IP-palvelimen tai OPC-palvelimen kautta.

– SQL-palvelin
(Structured Query Language, vakiokäyttöliittymä tietokannoille)
(asiakkaan tietokantojen integrointi)

Mitä Structured Query Language eli SQL tarkoittaa?

Monia tietokantajärjestelmiä käytetään SQL:n avulla. Tällaisia ovat esimerkiksi Oracle, Microsoft SQL Server ja Access. SQL-kielessä on käytössä kiinteitä komentoja, joilla luetaan tietoja tietokannasta ja tallennetaan arvot. S!MPATI*-ohjelmiston ja täydentävien sovellusten käyttö erilaisiin erikoistehtäviin voidaan toteuttaa teknisellä tavalla. Testijärjestelmät voidaan esimerkiksi suunnitella varmistamaan testattujen näytekappaleiden täydellinen jäljitettävyys.

Edut
 • Helppo käsittely
 • Tietoja ei tarvitse syöttää näppäimistön avulla
 • Ei virheellisiä syöttötietoja
 • Tietojenkeruu näytekappaleeseen koskematta
 • Lyhyt käyttökoulutusjakso

– PC – Kaikkialla

S!MPATI*-käyttöliittymät
 
S!MPATI*-viivakoodinlukija ja prosessitietokanta

Viivakoodinlukutekniikkaa voidaan nyt käyttää yhdessä S!MPATI*-ohjelmiston kanssa. Viivakoodinlukijalla on useita etuja näppäimistöön ja hiireen verrattuna:

 • Helppokäyttöisyys – jopa puhdastiloissa
 • Virheetön eränumeroiden ja tuotteen tunnistetietojen syöttö
 • Prosessitietojen skannaus
 • Prosessisyklien automaattinen kohdistus olemassa oleviin tuotteisiin
 • Ei vaadi laajaa koulutusta, ei PC:n käyttöä
 • Valmiiden prosessien tai testisyklien jäljitettävyys.
Langaton skanneritekniikka lukee ja siirtää tietoja kammion täyttämisen aikana.

S!MPATI*-viivakoodinlukija ja prosessitietokanta
 

S!MPATI* Pharma -ohjelmisto

SIMPATI PHARMA -ohjelmisto

 

Kvalifikaatiodokumentaatio

S!MPATI*-ohjelmistoa varten on saatavilla FDA:n vaatimusten mukainen kvalifikaatiodokumentaatio. Kaikki Vötsch Industrietechnik GmbH:n tuotteet, joissa on S!MCON/32*-NET series / M!NCON/32* series -ohjausjärjestelmä ja joissa on S!MPATI*-ohjelmiston versio 2.02 tai sitä uudempi versio, täyttävät normin FDA 21 CFR osan 11 vaatimukset valmistajan tuoteselosteessa kuvatussa laajuudessa.

-- ASIAKKAAT --

Labotest Asiakkaat

-- SERTIFIOINNIT & AKKREDITOINTI --

Swedac ackrediteringar logo